عید 95 – کورن وال – سنت میشل

عید 95 – کورن وال – سنت میشل

براى تعطيلات عيد به همراه خانواده به كورن وال رفتيم كه دومين سفرمون با اين دو تا وروجك بود. يه روز رفتيم كاخ سنت ميشل. كاخى كه بالاى كوه و وسط آب بود. و يكى از جاذبه هاش پديده جزر و مدى بود كه در اطرافش اتفاق مى افتاد.

براى رفتن به كاخ از راهى كه وسط آب بود پياده رد شديم و موقع برگشت چون آب بالا اومده بود با قايق برگشتيم. با بچه و كالسكه رفت و برگشت تا حدودى با اعمال شاقه بود. تا جاييكه با كالسكه مى شد رفت راهش سنگى بود و خيلى سخت مى شد كالسكه رو هول داد كه كيوان واقعاً خوب از پسش بر اومد كه كالسكه نشكست. از اونجاييكه قسمت كوهنوردى شروع مى شد بايد كالسكه رو تحويل مى داديم. از شاهكارهاى ما هم اين بود كه آغوشيه رادين رو كلاً نبرده بوديم سفر در نتيجه دست دوتامون كاملاً بند شد به بغل كردن اين دو تا فسقلى. خدارو شكر اونجا  بهمون از اين كمربندا كه مى بندى به كمر و بچه مى شينه روش دادن ولى بديش اينه كه دست آزاد نيست و بايد بچه رو محكم بچسبى.

ما بعد از فتح قله - به کمربندها دقت کنید
ما بعد از فتح قله – به کمربندها دقت کنید

  طبق ياركشى رونيكا كه بزرگتره به كيوان افتاد رادين به من با اين حال وسطاش يارا عوض مى شدن چون رونيكا كه بند نمى شد تو بغل هى مجبور مى شديم بذاريم خودش راه بياد، اما رادين كيف كرد هى به من نگاه مى كرد هى به اطراف جيكش در نمى اومد. خلاصه رسيديم بالاى كوه. جاى فوق العاده زيبايى بود. ارزش سختيش رو داشت و جالبيش اين بود كه تا چند سال قبل هنوز توش زندگى مى كردن ولى خانواده محترم تصميم گرفته بودن اجارش بدن به ميراث فرهنگى انگلستان و ازش جوره ديگه اى سود ببرن. بعد با قايق برگشتيم وزحمت گذاشتن و برداشتن كالسكه تو قايق با پدرجان و كيوان بود.

كوه نوردى با بچه تو بغل تجربه متفاوت و سختى بود ولى دوست داشتيم انجامش بديم و كلى هم به خودمون افتخار كرديم كه تصميم گرفتيم به جاى اينكه از دور نگاهش كنيم به همراه بقيه خانواده از ديدنش لذت برديم. هميشه با كيوان فكر مى كرديم ديگه نمى تونيم به خاطر بچه ها سفرهاى علمى تفريحى مثل قديما داشته باشيم و خيلى چيزا ممكن نخواهد بود. ولى امتحان كرديم و ديديم مى شه هر چند سختتره ولى شدنيه. خواستيم به خودمون ثابت كنيم كه با بچه مى شه هنوز از خيلى چيزها لذت برد و اينكه با موجودى تجربه اش مى كنى كه همه اينها واسش جديدن لذتش چند برابرمى شه.

بازگشت غرورآفرین
بازگشت غرورآفرین

شما چه تجربه هایی از سفر با بچه هاتون دارید؟

رایکا کاکاوند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *